Plastové sudy, vedrá, kanistre

Plastové vedrá, kanistre...
Plastové sudy


PLASTOVÉ SUDY, PLASTOVÉ VEDRÁ, KANISTRE, PLASTOVÉ BARELY

Plastové sudy

Plastové sudy v ponúkaných objemoch 30 až 220 litrov sú využívané predovšetkým v chemickom a potravinárskom priemysle. Sú vhodné na skladovanie a prepravu tak pevných, ako aj kvapalných nebezpečných látok. Na základe rozhodnutia Hlavného hygienika SR sú vhodné aj pre plnivá potravinárskeho priemyslu. V ponuke plastové sudy s vekom ako aj plastové sudy so zátkami. 

Plastové kanistre a plastové barely

Široká ponuka plastových kanistrov a plastových barelov vyrobených z hygienicky nezávadného polyetylénu. Objemy od 5 do 60 litrov. Plastové kanistre sú odolné voči UV žiareniu, plne recyklovateľné a ich konštrukcia umožňuje stohovanie. Tepelná odolnosť plastu je od -20 stupňov do +70 stupňov. Obaly s UN kódom - pre balenie a prepravu nebezpečných látok podľa požiadaviek medzinárodných prepravných predpisov ADR, RID, IMD6, CODE, IATA-CODE, RTD6.

Plastové vedrá, plastové kýble

Široký sortiment plastových vedier a kýblov pre potravinársky a chemický priemysel - variabilita objemov a tvarov.