Umývacie stoly Príslušenstvo Záchytná vaňa typ „WM“kód tovarupopis
10000839

Rozmery (mm): 1026x625x375
Materiál: S 235 lakovaný (oceľ)
Sila materiálu: 3 mm
Záchytný objem: 200 lz
Váha (kg): 46pre umývacie stoly typu M, MD, L

 
• v súlade s ochranou životného prostredia na ochranu spodných vôd
• vyrobené podľa platných predpisov (Zákon o technických požiadavkách na výrobky v znení neskorších predpisov, Zákon o vodách)
• robustná kovová konštrukcia