Umývacie stoly Príslušenstvo Záchytná vaňa typ „WF“kód tovarupopis
10000497
Rozmery (mm): 700x500
Materiál: S 235 lakovaný (oceľ)
Sila materiálu: 3 mm
Záchytný objem: 50 lz
Váha (kg): 19


pre umývacie stoly typu K 50, BK 50, F2, F2D

 
• v súlade s ochranou životného prostredia na ochranu spodných vôd,
• vyrobené podľa platných predpisov (Zákon o technických požiadavkách na výrobky v znení neskorších predpisov, Zákon o vodách).