Umývacie stoly Príslušenstvo Záchytná vaňa typ „WK“kód tovarupopis
10000396

Rozmery (mm): 806x762x386
Materiál: S 235 lakovaný (oceľ)
Sila materiálu: 3 mm
Záchytný objem: 200 lz
Váha (kg): 44pre umývacie stoly typu K a KP

 
• v súlade s ochranou životného prostredia na ochranu spodných vôd,
• vyrobené podľa platných predpisov (Zákon o technických požiadavkách na výrobky v znení neskorších predpisov, Zákon o vodách).