Umývacie stoly Čistiace kvapaliny Čistiaca kvapalina „Purgasol“kód tovarupopis
10000633

Obsah: 200 litrov v sude

10000634

Obsah: 50 litrov v sudeIBS špeciálny čistič Purgasol, ropný destilát, je zvlášť vhodný do prevádzok s veľkým znečistením a veľkým množstvom odmasťovania. Je ideálny na servis všetkého druhu, na údržby a opravy.

 
Čistiaci účinok: vynikajúci pri olejoch a veľmi mastných nečistotách.
Odparovanie: rýchle a rovnomerné.
Materiálová znášanlivosť: veľmi dobrá, bez korózie.
Zápach: charakteristický po ropnom produkte.
Obsah aromatov: nízky obsah aromatov.
Znášanlivosť s pokožkou: veľmi dobrá, preverené nezávislým testom.
Koncentrácia v ovzduší: 134 mg/m3 (TÜV-atest), pod hranicou (1.000 mg/m3).
Bezpečnostné nariadenia: bežné bezpečnostné predpisy, žiadne zvláštne nariadenia.
Likvidácia: bezplatná likvidácia odpadu.