Nádoby na jedlé oleje

Zberná nádoba na olej OLIVBOX 800 - PET fľaše
Zberná nádoba OLIVBOX 240 - PET fľaše
Dvojplášťová zberná nádoba na olej OLIVIA®
Zberný kontajner na olej H–Oli
Nádoba na olej COLIBRI
Nádoba na olej EcoWork
Nádoba na olej EcoHouse® Small
Nádoba na olej EcoHouse® Light


PLASTOVÉ NÁDOBY NA ZBER POUŽITÉHO KUCHYNSKÉHO OLEJA

1 liter použitého kuchynského oleja dokáže znečistiť až niekoľko tisíc litrov vody. Vylievanie prepálaného kuchynského oleja do odpadu tak spôsobuje veľké environmentálne riziko. Zákon č. 79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch od 1.1.2016 tak napr. ukladá všetkým obciam povinnosť zabezpečiť separovaný zber použitého jedlého oleja v rámci obce. Obdobne sa problém dotýka zberu použitého kuchynského oleja z reštaurácií, jedální či hotelov. Čoraz viac sa však o ekologický zber a zhodnotenie použitého kuchynského oleja zaujímajú aj domácnosti. Takto zozbieraný prepálený olej je následne spracovávaný a využívaný ako prímes do biopalív.

V našej ponuke – kompletný sortiment pre zber a skladovanie použitého oleja a tukov pre obce, domácnosti, reštauračné zariadenia či subjekty zabezpečujúce zber, odvoz alebo spracovanie použitých jedlých olejov a tukov. 

Pri výbere Vám radi poradíme a zodpovieme Vaše dotazy. 

Cenovú kalkuláciu pre Vás spracujeme individuálne s ohľadom na Vaše požiadavky a dopytované množstvo tovaru. 

 

PRIMUS zákaznícky servis - obchodné oddelenie:

Ing. Peter Bobot
tel: 041/56 248 51
mob: +421 903 263 674
email: obchod@primus.sk
 
Leopold Glosz
tel: 041/56 248 51
mob: +421 903 265 673
email: zilina@primus.sk