k
o
n
t
a
k
t
o
p
ý
t
a
j
t
e

s
a
SK EN

Čistiaca kvapalina EL-Extra

Čistiaca kvapalina EL-Extra 200 L
kód tovaru
10000635

Čistiaca kvapalina EL-Extra 200 L

Obsah: 200 litrov v sude

prejsť na tovar
Čistiaca kvapalina EL-Extra 50 L
kód tovaru
10000636

Čistiaca kvapalina EL-Extra 50 L

Obsah: 50 litrov v sude

prejsť na tovar

Čistiaca kvapalina EL-Extra

Čistiaca kvapalina El-Extra do umývacích stolov

Uhľovodíkové rozpúšťadlo vhodné na použitie v technológiách náročných na dokonalosť odmastenia. Najmä pri odmasťovaní kovov, kovových dielov, elektrodielov, umývanie pred povrchovou úpravou, ale aj na údržbu a všade tam, kde je treba rýchlejšiu odparivosť kvapaliny z povrchu dielov.

  • Čistiaci účinok: vynikajúci pri olejoch a mastných nečistotách.
  • Odparovanie: rýchle, rovnomerné a bezzbytkové (nezostáva olejový film).
  • Materiálová znášanlivosť: veľmi dobrá, bez korózie.
  • Obsah aromatov: extrémne odaromatizované.
  • Znášanlivosť s pokožkou: veľmi dobrá, preverené nezávislým testom. Koncentrácia v ovzduší: 176 mg/m3 (TÜV-atest), pod hranicou (1.000 mg/m3).
  • Bezpečnostné nariadenia: bežné bezpečnostné predpisy, žiadne zvláštne nariadenia.