k
o
n
t
a
k
t
o
p
ý
t
a
j
t
e

s
a
SK EN

IBC kontajner SX/EX 1000L, UN kód, horľaviny, zóna 1 a 2 ATEX - technický lieh, benzín, etanol

kód tovaru: IBC SX/EX1000

IBC kontajner SX/EX o objeme 1000l s UN schválením. Certifikovaný IBC kontajner vhodný pre horľaviny I. a II triedy a použitie v zóne 1 a 2 nebezpečenstva výbuchy (ATEX). IBC kontajner SX/EX 1000l vyhovuje medzinárodným predpisom pre balenie a prepravu nebezpečného materiálu, horľavých kvapalných látok –  trieda 3 podľa ADR (Accord dangereuses Route). V prípade IBC kontajnerov s označením SX/EX ide o najbezpečnejšie riešenie pre manipuláciu s nebezpečnými a horľavými kvapalinami (I. a II. trieda horľavosti) v zóne 1 a 2 Ex výbušnosti (ATEX). Využívajú sa napr. na skladovanie benzínu, tech. denaturovaného liehu, etanolu a pod, kde vnútorná nádrž kontajnera je ešte dodatočne chránená vonkajším elektricky vodivým oceľovým plášťom.

Objem IBC nádrže: 1000 litrov (275 gal.),
Rozmery (mm): 1200x1000x1160,
Povolenie: UN31HA1/Y,
Požitie: vhodné pre horľaviny I. a II. triedy, použite v zóne 1 a 2 výbušnosti Ex (ATEX), certifikát č. 01723/101/1/200/SKTC-101/ (vhodné na benzín, etanol, technický denaturovaný lieh, dezinfekcia a pod.), vyhovuje ADR (horľavé kvapalné látky – trieda 3 podľa ADR),
Vnútorná nádrž: vysokomolekulárny HDPE,
Vonkajší plášť: elektrický vodivý oceľový plášť, zvarovaná oceľová trubková klietka, pozinkovaná,
Podlahová vaňa: oceľový plech,
Paleta: štvorstranná, podjazdová (oceľ, plast),
Plniaci otvor: DN 150 so skrutkovým vekom,
Vypúšťacia armatúra: integrovaná elektricky vodivá klapková armatära DN 50.Dopytový formulár


Prosím označte obrázok, na ktorom je čerpadlo


Odoslaním formulára súhlasí zákazník so spracovaním údajov, a to v súlade s požiadavkami platnej legislatívy, najmä Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.