k
o
n
t
a
k
t
o
p
ý
t
a
j
t
e

s
a
SK EN

IBC kontajner SX/EX FC-FDA 1000L, UN kód, zóna 1 a 2 ATEX - etanol, potr. lieh

kód tovaru: IBC SX/EX1000 FC-FDA

IBC kontajner SX/EX FC-FDA o objeme 1000l s UN schválením a s certifikátom pre priamy styk s potravinami. Certifikovaný IBC kontajner vhodný pre horľaviny I. a II. triedy a použitie v zóne 1 a 2 nebezpečenstva výbuchy (ATEX).  Vyhovuje medzinárodným predpisom pre balenie a prepravu horľavých kvapalných látok triedy 3 podľa ADR (Accord dangereuses Route). Vnútorná nádrž je vhodná pre styk s potravinami a ostatnými plnivami s najvyššími hygienickými nárokmi – napr. farmaceutický priemysel (etanol). Základné parametre:

Objem IBC nádrže: 1000 litrov (275 gal.),
Rozmery (mm): 1200x1000x1160,
Povolenie: UN31HA1/Y a styk s potravinami FSSC FDA,
Požitie: Horľaviny I. a II triedy, zóna 1 a 2 výbušnosti Ex (ATEX), certifikát č. 01723/101/1/200/SKTC-101/ (vhodné napr. na etanol, lieh pre potravinársky a farmaceutický priemysel), vyhovuje ADR,
Vnútorná nádrž: vysokomolekulárny HDPE,
Vonkajší plášť: elektrický vodivý oceľový plášť, zvarovaná oceľová trubková klietka, pozinkovaná,
Podlahová vaňa: oceľový plech,
Paleta: štvorstranná, podjazdová (oceľ, plast),
Plniaci otvor: DN 150 so skrutkovým vekom,
Vypúšťacia armatúra: integrovaná elektricky vodivá klapková armatära DN 50.Dopytový formulár


Prosím označte obrázok, na ktorom je čerpadlo


Odoslaním formulára súhlasí zákazník so spracovaním údajov, a to v súlade s požiadavkami platnej legislatívy, najmä Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.