Úvod Ponuka produktov Ako nakúpiť? O spoločnosti Referencie Na stiahnutie Kontakt

Nádoby na jedlé oleje

Máte záujem o nádoby na jedlé oleje?

Kontaktujte nás.
Zákaznícky servis

Nádoby na jedlé oleje

NÁDOBY A KONTAJNERY NA POUŽITÝ KUCHYNSKÝ OLEJ

Zberná nádoba na použitý olej tvorí dôležitý komponent separovaného komunálneho zberu a zhodnocovania odpadov. 1 liter použitého oleja dokáže znečistiť až niekoľko tisíc litrov vody. Vylievanie prepálaného kuchynského oleja do odpadu tak spôsobuje veľkú environmentálnu záťaž. Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch od 1.1.2016 tak ukladá všetkým mestám a obciam povinnosť zabezpečiť separovaný zber použitého jedlého oleja (katalógové číslo odpadu  20 01 25 – použité rastlinné oleje a tuky). Obdobne sa problém dotýka zberu použitého kuchynského oleja z reštaurácií, jedální či hotelov. 

Z pohľadu ochrany životného prostredia je dôležité aby samotný zber a manipulácia s olejovým odpadom prebiehal s využitím na to určených zariadení a vybavenia. Sú nimi špeciálne pouličné kontajnery na zber použitého jedlého oleja, veľkokapacitné zberné nádoby na použitý rastlinný olej, menšie plastové nádoby na použitý kuchynský olej pre reštaurácie či nádoby na použitý kuchynský olej pre domácnosti. Nádoby a kontajnery na zber použitého rastlinného oleja by mali byť vybavené zámkom proti neželanej manipulácii, lievikom a sitkom zachytávajúcim nečistoty, zabezpečením proti prevrhnutiu kontajnera na použitý olej.

PRIMUS Žilina má výhradné zastúpenie (SR a ČR) na predaj špecializovaných nádob na ekologický zber použitého rjedlého oleja a tukov talianskeho výrobcu Nuova C. Plastica, ktorý je európskym lídrom v tomto segmente.

Zberné nádoby na použitý kuchynský olej - určenie: mestá a obce, zberné dvory, firmy zabezpečujúce zber a odvoz použitých jedlých olejov, zhodnocovatelia a spracovatelia použitých rastlinných olejov.

Zberné kontajnery na kuchynský olej - vhodné umiestnenie: verejné priestranstvá, zberné dvory, parkoviská hypermarketov, čerpacie stanice PHM, kontajnerové stojiská sídlisk a pod. 

V tejto časti nájdete:

  • zberná nádoba na prepálený kuchynský olej.
  • kontajner na použitý kuchynský olej v PET.
  • nádoba na zber použitého jedlého oleja pre reštaurácie a stravovacie zariadenia.
  • zberný sud na použitý rastlinný olej a tuky.
  • plastový kontajner na použitý olej z kuchyne.

Pri výbere Vám radi poradíme a zodpovieme Vaše dotazy.  Cenovú kalkuláciu pre Vás spracujeme individuálne s ohľadom na Vaše požiadavky a dopytované množstvo tovaru. 

PRIMUS zákaznícky servis - predaj:

Ing. Peter Bobot
tel: 041/56 248 51
mob: +421 903 263 674
email: obchod@primus.sk

Leopold Glosz
tel: 041/56 248 51
mob: +421 903 265 673
email: zilina@primus.sk